குலகுரு மடங்கள்

Wednesday, September 9, 2009

கொங்கு குலகுருக்கள் 61.பாலக்காடு மடம்

ஸ்ரீமத் குழந்தையானந்த சுவாமிகள் மடங்கள் 
50B. கள்ளகவுண்டம்பாளையம்
மடம்-2
56. பாலக்காடு மடம் 

குள்ளவீரம்பாளையம் மடத்து சிஷ்யர்கள்:
இது பொள்ளாச்சி வேட்டுவ கவுண்டர் குலகுரு மடம்

நடராஜ குருக்கள் என்பவர் பொள்ளாச்சி பணிக்கம்பட்டியில் தங்கி பூஜை செய்து வந்தார்


No comments:

Post a Comment